• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Zajęcia specjalistyczne realizowane u pracodawców w ramach projektu „ElektroIT”

Podczas ferii zimowych 2022r. odbyły się dodatkowe zajęcia specjalistyczne zorganizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy dla 10 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie z klas o profilu technik elektryk i technik informatyk. Zajęcia realizowane w firmach z branży elektrycznej- PLUM Sp.zo.o. oraz informatycznej- Kreator Przemysław Oszczapiński umożliwiły uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

 fot. 1  fot. 2  fot. 3  fot. 4  fot. 5  fot. 6  fot. 7  fot. 8  fot. 9