• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Staże uczniów w Augustowie w ramach projektu „Staż zawodowy- nauka w praktyce”

W terminie 5-30 lipca 2021r. odbyły się staże ponadprogramowe w Augustowie zorganizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy dla 27 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży z klas o profilu: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Staże odbyły się w Hotelu Warszawa Sp.zo.o., Hotelu „Nad Nettą”, Hotelu Karmel i Kompleksie Hotelowym "Logos" w Augustowie.

Staże uczniów w Augustowie w ramach projektu „Staż zawodowy- nauka w praktyce” fot. 1 Staże uczniów w Augustowie w ramach projektu „Staż zawodowy- nauka w praktyce” fot. 2 Staże uczniów w Augustowie w ramach projektu „Staż zawodowy- nauka w praktyce” fot. 3 Staże uczniów w Augustowie w ramach projektu „Staż zawodowy- nauka w praktyce” fot. 4 Staże uczniów w Augustowie w ramach projektu „Staż zawodowy- nauka w praktyce” fot. 5 Staże uczniów w Augustowie w ramach projektu „Staż zawodowy- nauka w praktyce” fot. 6 Staże uczniów w Augustowie w ramach projektu „Staż zawodowy- nauka w praktyce” fot. 7 Staże uczniów w Augustowie w ramach projektu „Staż zawodowy- nauka w praktyce” fot. 8