• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Turniej z okazji Dnia Niepodległości

W listopadzie 2013 roku dziecięce grupy szachowe prowadzone przez instruktora szachowego Pana Mirosława Popławskiego z firmy PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku wzięły udział w zorganizowanym przez klub Kaktus Turnieju z okazji Dnia Niepodległości.

 Turniej Szachowy
Mirosław Popławski ze zwycięzcami w grupie wiekowej 5-10 lat

 Turniej Szachowy
 Turniej Szachowy