• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Wyjazd edukacyjny na Targi Gastronomiczno- Hotelarskie EuroGastro w PTAK Warsaw Expo w ramach projektu „Gastrohot”

17 maja 2022r. odbył się wyjazd edukacyjny na Targi Gastronomiczno- Hotelarskie EuroGastro w PTAK Warsaw Expo w ramach projektu „Gastrohot”, zorganizowany przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy. Targi EuroGastro zwiedziło 18 uczniów i 2 opiekunów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży.

 fot. 1  fot. 2  fot. 3  fot. 4  fot. 5  fot. 6  fot. 7