• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Wizyta Studyjna w PSS Społem w Białymstoku w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży”

Dnia 22 listopada 2021r. odbyła się wizyta studyjna w Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Białymstoku zorganizowana przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy dla 15 osobowej grupy uczniów kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Uczestnicy po wizycie w Firmie zjedli obiad w Restauracji „Pieprz i Wanilia” na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiedzili Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy.

 fot. 1  fot. 2  fot. 3