• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży

W ramach realizacji Zadania 8 projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” zakupiono nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO nr 4 w Łomży. Uczniowie i nauczyciele już od września 2020 roku mogą korzystać z profesjonalnego wyposażenia ułatwiającego naukę i pracę.

 Zakup nowoczesnego wyposażenia  Zakup nowoczesnego wyposażenia  Zakup nowoczesnego wyposażenia  Zakup nowoczesnego wyposażenia  Zakup nowoczesnego wyposażenia