• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

AKTUALNOŚCI

1    2    3    4    5    6    7   

 

Staż zawodowy- nauka w praktyce

 „Staż zawodowy- nauka w praktyce” Projekt „Staż zawodowy- nauka w praktyce” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0158/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 05.08.2019r.

Praktyczne kompetencje w moim zawodzie

 „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” Projekt „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0157/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 03.08.2019r.

Protokół z rozeznania rynku na zakup usługi gastronomicznej

 „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” - protokół W ramach rozeznania rynku na zakup usługi gastronomicznej w związku z realizacją programustażowegow ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na łata 2014-2020

więcej ...

Opublikowano: 20.05.2019r.

Protokół z rozeznania rynku na zakup usługi noclegowej

 „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” - protokół W ramach rozeznania rynku na zakup usługi noclegowej w związku z realizacją programu stażowego w ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej I Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Pod działanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020

więcej ...

Opublikowano: 20.05.2019r.

Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku

W ramach rozeznania rynku na zakup usługi noclegowej i gastronomicznej w związku z realizacją programu stażowego ramach projektu „Staż zawodowy-nauka w praktyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Ksztalcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 20.05.2019r.

Akademia Newtona

 Akademia Newtona W marcu i kwietniu 2019 roku PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku zrealizował cykl warsztatów w ramach Akademii Newtona przeprowadzonych metodą eksperymentu przez wykładowców Uniwersytetu Białostockiego dla uczniów i uczennic Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu pt.: „SZKOŁA WYZWAŃ” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

więcej ...

Opublikowano: 25.04.2019r.

Akademia Astronoma

 Akademia Astronoma W marcu i kwietniu 2019 roku PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku zrealizował cykl warsztatów w ramach Akademii Astronoma przeprowadzonych metodą eksperymentu przez wykładowców Uniwersytetu Białostockiego dla uczniów i uczennic Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu pt.: „SZKOŁA WYZWAŃ” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

więcej ...

Opublikowano: 25.04.2019r.

„Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” - Rozeznanie rynku

 „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” - Rozeznanie rynku Zapewnienia noclegów oraz pełnego Wyżywienia uczestnikom wyjazdowego programu stażowego w ramach projektu „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 15.04.2019r.

„Staż zawodowy-nauka w praktyce” - Rozeznanie rynku

 Staż zawodowy-nauka w praktyce Zapewnienia noclegów oraz pełnego Wyżywienia uczestnikom wyjazdowego programu stażowego w ramach projektu „Staż zawodowy-nauka w praktyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.

więcej ...

Opublikowano: 15.04.2019r.

Akademia Chemika

 Akademia Pitagorasa W marcu i kwietniu 2019 roku PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku zrealizował cykl warsztatów - Akademia Chemika przeprowadzonych metodą eksperymentu przez wykładowców Uniwersytetu Białostockiego dla uczniów i uczennic Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu pt.: „SZKOŁA WYZWAŃ” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

więcej ...

Opublikowano: 14.04.2019r.

Akademia Pitagorasa

 Akademia Pitagorasa W lutym i marcu 2019 roku PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku zrealizował cykl warsztatów - Akademia Pitagorasa przeprowadzonych metodą eksperymentu przez wykładowców Uniwersytetu Białostockiego dla uczniów i uczennic Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu pt.: „SZKOŁA WYZWAŃ” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

więcej ...

Opublikowano: 11.04.2019r.

Akademia Młodego Programisty

 Akademia Młodego Programisty W lutym i marcu 2019 roku PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku zrealizował cykl warsztatów - Akademia Młodego Programisty przeprowadzonych metodą eksperymentu przez wykładowców Uniwersytetu Białostockiego dla uczniów i uczennic Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu pt.: „SZKOŁA WYZWAŃ” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

więcej ...

Opublikowano: 11.04.2019r.

Akademia Biologa

  Akademia Biologa W lutym 2019 roku PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Białymstoku zrealizował cykl warsztatów - Akademia Biologa przeprowadzonych metodą eksperymentu przez wykładowców Uniwersytetu Białostockiego dla uczniów i uczennic Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu pt.: „SZKOŁA WYZWAŃ” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

więcej ...

Opublikowano: 27.02.2019r.

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim

  Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim 7 lutego 2019 roku Bogdan Mantur Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego podpisał z Mirosławem Popławskim - Dyrektorem Protinus Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Białymstoku umowy na realizację projektów ponadprogramowych staży przez uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

więcej ...

Opublikowano: 27.02.2019r.

Gwiazdkowy Turniej Szachowy

 Gwiazdkowy Turniej Szachowy W dniach 13 i 20 grudnia 2018 odbył się „Gwiazdkowy Turniej Szachowy”. W rozgrywkach uczestniczyło 25 zawodników, którzy rywalizowali ze sobą w trzech grupach. Zwycięzcami poszczególnych grup zostali:

I GRUPA: I miejsce- Paweł Anastaziuk, II miejsce- Wojciech Chorościan, III miejsce- Kuba Sudoł

II GRUPA: I miejsce- Natalia Ostrowska, II miejsce ex aequo - Maciej Górynowicz i Eryk Markowski, III miejsce- Dominik Zinkiewicz

III GRUPA: I miejsce- Bartosz Janiuk, II miejsce- Szymon Wasilewski, III miejsce- Amelia Karny.

więcej ...

Opublikowano: 11.01.2019r.

Turniej Szachowy z okazji 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości

 Turniej Szachowy z okazji 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości Koło Szachowe „Skoczek” uczciło 100-rocznicę Odzyskania Niepodległości Turniejem Szachowym! Grupa najmłodszych naszych szachistów rozegrała partie szachowe między sobą każdy-z-każdym, było to dla nich pierwsza taka rywalizacja.

więcej ...

Opublikowano: 27.12.2018r.