• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Ośrodek malucha

W oparciu o wiedzę naukową i pedagogiczną rozwijane są umiejętności i  dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju intelektualnego i ruchowego w formie zajęć i gier: szachowych, matematyczno – logicznych oraz sprawnościowych.

WYJAZDY EDUKACYJNE

PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy w Białymstoku zaprasza do współpracy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów i organizacji szkoleń, kursów, wyjazdów naukowych i wycieczek edukacyjnych.

Wykwalifikowana kadra zapewni profesjonalną obsługę, pomoże dobrać i zorganizuje wyjazd pod realizowany przez Państwa Placówkę projekt. Posiadamy bogatą ofertę wycieczek edukacyjnych zlokalizowanych w atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i kulturowym miejscach w województwie podlaskim. Organizujemy zajęcia w pracowniach dydaktycznych uczelni wyższych oraz wizyty studyjne w firmach i przedsiębiorstwach.

Informacje i szczegóły programowe dostępne są pod numerami telefonu: 511-758-050, 602-383-372. Zapytania można także kierować na adres e-mail: biuro@protinus-szkolenia.pl

Zapraszamy do kontaktu
Zespół PROTINUS Ośrodka Szkoleniowo- Badawczego w Białymstoku
www.protinus-szkolenia.pl