• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Kurs masażu

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z zakresu masażu karku, grzbietu i głowy oraz profesjonalne przygotowanie do pracy z pacjentem. Nauczysz się różnych technik masażu oraz ich wykorzystania w celach leczniczych i relaksacyjnych.

Wymagania dotyczące uczestnika kursu:
Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie. W kursie mogą brać udział zarówno osoby początkujące jak również kosmetyczki i osoby wykonujące zawody medyczne i sportowe.
Czas trwania kursu:
Kurs trwa 2 dni - łącznie 15 godzin.
Ilość osób:
Grupa 5-6 osobowa.
Program kursu: Zajęcia teoretyczne:
-wprowadzenie do technik masażu
-anatomia i fizjologia, przeciwwskazania
-zasady stosowania masażu, środki poślizgowe
-oddziaływanie masażu
-omówienie różnych technik masażu klasycznego (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wibracja)

Zajęcia praktyczne:
-masaż karku
-masaż grzbietu
-masaż głowy

Czego się nauczysz:
Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi:
przeprowadzić masaż różnych części ciała
dopasować masaż do potrzeb pacjenta.

Dokument uzyskany po zakończeniu kursu:
Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie przez słuchacza zaliczenia z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania oraz zdanie egzaminu wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia.
Słuchacze, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskują certyfikat ukończenia kursu.
Możliwość wystawienia certyfikatu w języku angielskim - ważne na terenie UE.