• baner

  PROTINUS

  Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy

  Realizujemy przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze poprzez przygotowanie ekspertyz, raportów i opinii.
  Realizujemy wspólnie projekty służące diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów we wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii.
 • baner

  Profesjonalny Kurs Baristyczny

  Kurs ma charakter otwarty, w szkoleniu może uczestniczyć każdy, kto chce nabyć bądź udoskonalić umiejętności we wskazanym poniżej zakresie.
 • baner

  KURS SZACHOWY

  Zajęcia w ramach kursu odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w sumie 90 minut.
  Grupa od 8 do 16 osób.
 • baner

  Kurs florystyczny

  Cały kurs trwa 50 godzin
  10 godzin zajęć teoretycznych oraz 40godzin zajęć praktycznych

Praktyczne kompetencje w moim zawodzie

Projekt „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0157/17-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów / uczennic Technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycieli/ nauczycielek kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Główne realizowane zadania to:

Projekt zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla 54 uczniów Technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów- lipiec 2019r., 27 uczniów lipiec/sierpień 2020r.) oraz realizację staży dla 4 nauczycieli kształcenia zawodowego (2020 r.) z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Rezultaty projektu:

Podniesienie kompetencji, wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród uczniów i nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 - 30.11.2020 roku

Technik logistyk- firma AW- Narzędzia Sp. zo.o. sp.k.

 

Technik budownictwa- firma Danwood S.A.

 

Technik ekonomista- firma MPO Sp.zo.o.

 

Technik mechanik- firma Supon Sp.zo.o.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych- firma Gastro Strefa sp.zo.o.- restauracje Hokus Pokus